Trang 2982, kết quả từ 29811 tới 29820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thơm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Thị Thó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đàm Trí Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Trí Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm MInh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm MInh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297729782979298029812982298329842985...74341