Trang 2983, kết quả từ 29821 tới 29830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Kim Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Trích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Trích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Đức Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Gia Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Trải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297829792980298129822983298429852986...74341