Trang 2985, kết quả từ 29841 tới 29850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Tiến Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298029812982298329842985298629872988...74341