Trang 2986, kết quả từ 29851 tới 29860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298129822983298429852986298729882989...74341