Trang 2987, kết quả từ 29861 tới 29870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thị Thó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Gia Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Thang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298229832984298529862987298829892990...74341