Trang 2988, kết quả từ 29871 tới 29880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Thị Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Viết Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298329842985298629872988298929902991...74341