Trang 2989, kết quả từ 29881 tới 29890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Siêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Rạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Rạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298429852986298729882989299029912992...74341