Trang 299, kết quả từ 2981 tới 2990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trung Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 2. Liệt sĩ Trần Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 4. Liệt sĩ Cao Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 5. Liệt sĩ Quàng Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn So, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hoàng văn Tướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng văn Tướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Dương Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Tạ Ngọc Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Điện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 9. Liệt sĩ Cháu Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cháu Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đàm Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

1...294295296297298299300301302...74341