Trang 2990, kết quả từ 29891 tới 29900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Quần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Vinh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vinh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quốc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Doản Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Doản Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298529862987298829892990299129922993...74341