Trang 2991, kết quả từ 29901 tới 29910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Đức Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Ôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ôm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298629872988298929902991299229932994...74341