Trang 2992, kết quả từ 29911 tới 29920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Nói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Nói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Sau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thị Phỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Phỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thị Riêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Riêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Công Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Công Nhương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...298729882989299029912992299329942995...74341