Trang 2995, kết quả từ 29941 tới 29950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đàm Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Viết Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Tất Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tất Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299029912992299329942995299629972998...74341