Trang 2996, kết quả từ 29951 tới 29960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Huy Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Thành Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thành Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Chính Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Chính Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Duy Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Duy Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Liểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Lể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299129922993299429952996299729982999...74341