Trang 2997, kết quả từ 29961 tới 29970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trùng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trùng Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Khúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Quang Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Tiến Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299229932994299529962997299829993000...74341