Trang 2998, kết quả từ 29971 tới 29980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cù Văn Kheo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Văn Kheo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Kìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Thị Ngọc ấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngọc ấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Thị Ngọc Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngọc Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thị Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nhành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Duy Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Trần Thị Nhản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nhản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ đồng chí Chàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí Chàm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ đồng chí Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí Cúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...299329942995299629972998299930003001...74341