Trang 2999, kết quả từ 29981 tới 29990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đinh Trọng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trọng Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Tuấn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Hữu Khản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Khản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Kẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ nguyễn Khắc Kem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Khắc Kem, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299429952996299729982999300030013002...74341