Trang 300, kết quả từ 2991 tới 3000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Huy Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Hạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lê Trung Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 4. Liệt sĩ Vàng A Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vàng A Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 5. Liệt sĩ Vũ Khắc Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...295296297298299300301302303...74341