Trang 3000, kết quả từ 29991 tới 30000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Thế Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 23/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Quốc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quốc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Tiến Huấn.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tiến Huấn., nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299529962997299829993000300130023003...74341