Trang 3003, kết quả từ 30021 tới 30030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Khắc Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Minh Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Doản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Doản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Thị Gan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Gan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299829993000300130023003300430053006...74341