Trang 3004, kết quả từ 30031 tới 30040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Trọng Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 30/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần thị Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thị Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Muội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Muội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Nết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...299930003001300230033004300530063007...74341