Trang 3006, kết quả từ 30051 tới 30060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Đức Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Chớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Chớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Trọng Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Chích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300130023003300430053006300730083009...74341