Trang 3007, kết quả từ 30061 tới 30070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Sỹ Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lựu Văn Bị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lựu Văn Bị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300230033004300530063007300830093010...74341