Trang 3009, kết quả từ 30081 tới 30090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Công Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Thị Mốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đoàn Đính An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đính An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lúa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1996, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Thị Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...300430053006300730083009301030113012...74341