Trang 3012, kết quả từ 30111 tới 30120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Hương Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Hương Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phương Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Doản Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doản Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Thái Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thái Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Công Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300730083009301030113012301330143015...74341