Trang 3017, kết quả từ 30161 tới 30170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Minh Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Công Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương Công Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Công Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301230133014301530163017301830193020...74341