Trang 302, kết quả từ 3011 tới 3020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đinh Ngọc Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Hà văn Kể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà văn Kể, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lý Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Gấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hai Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...297298299300301302303304305...74341