Trang 3023, kết quả từ 30221 tới 30230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Thế Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Thế Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễnc Gia Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễnc Gia Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Gia Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Luyện Văn Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luyện Văn Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hữu Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ông Khắc Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ông Khắc Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...301830193020302130223023302430253026...74341