Trang 3025, kết quả từ 30241 tới 30250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tăng Văn Thổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Thổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Kim Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Kim Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Giáp Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302030213022302330243025302630273028...74341