Trang 3026, kết quả từ 30251 tới 30260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Đảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thị Cẩm Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cẩm Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Thị Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lương Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302130223023302430253026302730283029...74341