Trang 3027, kết quả từ 30261 tới 30270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lăng Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Duy Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302230233024302530263027302830293030...74341