Trang 3028, kết quả từ 30271 tới 30280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Bá Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mạc Đinh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Đinh Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Thép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302330243025302630273028302930303031...74341