Trang 3031, kết quả từ 30301 tới 30310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Bé Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bé Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Vi Văn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Xuân Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Thế Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Dương Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302630273028302930303031303230333034...74341