Trang 3032, kết quả từ 30311 tới 30320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Đức Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302730283029303030313032303330343035...74341