Trang 3033, kết quả từ 30321 tới 30330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quốc Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Hồng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hồng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Quách Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302830293030303130323033303430353036...74341