Trang 3036, kết quả từ 30351 tới 30360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sỹ Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Chí Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Duy Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Duy Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Quách Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Công Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303130323033303430353036303730383039...74341