Trang 3037, kết quả từ 30361 tới 30370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Chí Thợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Thợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Minh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thành Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Trì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303230333034303530363037303830393040...74341