Trang 3038, kết quả từ 30371 tới 30380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thoăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thoăn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Trọng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Duy Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Xuân Thoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Thoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303330343035303630373038303930403041...74341