Trang 3039, kết quả từ 30381 tới 30390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Thị Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303430353036303730383039304030413042...74341