Trang 3040, kết quả từ 30391 tới 30400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Viết Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ La Đức Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Đức Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Chí Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Chí Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Khắc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303530363037303830393040304130423043...74341