Trang 3041, kết quả từ 30401 tới 30410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Như Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Như Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đăng Then

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Then, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Trí Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trí Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303630373038303930403041304230433044...74341