Trang 3043, kết quả từ 30421 tới 30430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đàm Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Hoa Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hoa Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Tháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Tháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303830393040304130423043304430453046...74341