Trang 3044, kết quả từ 30431 tới 30440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Minh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...303930403041304230433044304530463047...74341