Trang 3046, kết quả từ 30451 tới 30460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Viết Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Bá Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Xuân Tể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Tể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...304130423043304430453046304730483049...74341