Trang 3047, kết quả từ 30461 tới 30470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Ten

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ten, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ngọc Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Sỹ Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Sỹ Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đăng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...304230433044304530463047304830493050...74341