Trang 3048, kết quả từ 30471 tới 30480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thành Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thành Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Vụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304330443045304630473048304930503051...74341