Trang 3049, kết quả từ 30481 tới 30490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Viện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tào Quang Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Quang Uyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Hải Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hải Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Đình Văng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Văng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304430453046304730483049305030513052...74341