Trang 3050, kết quả từ 30491 tới 30500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thọ Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Hồng Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Cao Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cao Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Tưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304530463047304830493050305130523053...74341