Trang 3054, kết quả từ 30531 tới 30540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh AG - An Giang
 8. Liệt sĩ Lương Hoàng Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hoàng Bửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ đồng chí Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí Bang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Trương Tiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tiến Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304930503051305230533054305530563057...74341