Trang 3055, kết quả từ 30541 tới 30550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Cao Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cao Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Toàn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Toàn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Viết Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305030513052305330543055305630573058...74341