Trang 3056, kết quả từ 30551 tới 30560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Quốc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quốc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Trung Tách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Tách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thịnh Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thịnh Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305130523053305430553056305730583059...74341